Etätyökysely

 

Suuri osa tekee töitä etänä tai monipaikkaisesti. Etätyön tulokselliseen tekemiseen ja työntekijän jaksamiseen liittyy asioita ja erityispiirteitä, jotka pitää huomioida. Jotkut haasteet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä pystytä täysin sataprosenttisessa etätyössä ratkaisemaan, mutta organisaation tietoisuus haasteista auttaa sopeuttamaan työtehtäviä paremmin työskentelyolosuhteita vastaaviksi. Osalle haasteista pystytään löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja, Joskus näitä löydetään myös muiden etätyöskentelijöiden kokemuksista. Haasteet eivät luonnollisestikaan koske ainoastaan etätyötä tekeviä - kysymys on laajemmasta kokonaisuudesta, jossa tarpeita on eri pisteissä toimivilla yksilöillä, tiimeillä ja työnantajallakin. 

Tutkimusvoiman etätyökyselyn avulla selvitetään organisaation henkilöstön ajatuksia ja kokemuksia etä- ja monipaikkaisesta työskentelystä. Sillä pyritään tunnistamaan monipaikkaisen työn pullonkauloja ja löytämään hyväksi koettuja toimintatapoja etätyön järjestämiseen ja monipaikkaisesti toimivan työyhteisön yhdessä tekemiseen. Samalla henkilöstö pääsee vaikuttamaan organisaation toimintaan, joka vaikuttaa positiivisesti työtyytyväisyyteen. Työntekijät tuntevat, että heitä arvostetaan, kun heitä myös kuunnellaan. Ruohonjuuritason henkilöstön mielipiteet eivät usein muulla tavoin välitykään johdolle.

Etätyökyselyn kysymykset

Olemme tehneet kyselyyn valmiin kysymysrungon, joka toimii useimmissa tapauksissa sellaisenaan. Tarvittaessa voimme räätälöidä kysymyspatteristoa yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan paremmin organisaation erityisiä piirteitä ja tilannetta palvelevaksi.

Etätyökyselyn kysymykset selvittävät: 

  • Etätyötilojen toimivuutta 
  • Työkalujen toimivuutta ja tukea 
  • Sisäistä ja ulkoista viestintää 
  • Yhteistyötä
  • Johtamista ja esimiestyöskentelyä 
  • Jaksamista  

Etätyökyselyn toteutus

Kyselyn toteuttamiseksi on olemassa valmis, vakioitu kysymyslomake - Mikäli asiakkaalla ei ole muutostoiveita kyselyyn, kysely voidaan käynnistää nopeasti. Mahdolliset muutokset käymme yhdessä läpi. Kun asiakkaan toiveita vastaava lomake on hyväksytty, kysely on mahdollista käynnistää 1–2 arkipäivän varoajalla.

Kysely on suositeltavaa toteuttaa sähköpostikyselynä. Kyselyn toteutusta varten toimeksiantaja toimittaa kohderyhmän sähköpostiosoitteet sekä mahdolliset taustatiedot, joita halutaan hyödyntää hyväksi tulosten raportoinnissa (vastaajan yksikkö, osasto jne.). Sähköpostiosoitteiden ja taustatietojen keruuta varten Tutkimusvoima toimittaa mallin Excel-pohjasta, johon tiedot kerätään. Kyselyn tiedonkeruu on mahdollista tehdä myös ns. avoimella kyselylinkillä, jolloin tulosten raportoinnissa mahdollisesti käytettävät taustatiedot kysytään vastaajilta kyselylomakkeella. Kohderyhmälle lähetetään kyselyyn vastaamista varten yksi kutsuviesti ja 1–2 muistutusviestiä. 

Tulosten raportointi ja kehittämisanalyysi

Kysely voidaan kokonaistason tuloksen ohella raportoida esim. organisaatiorakenteen mukaisesti siten, että raportit tehdään jokaiselle yksikölle, osastolle tai vastaavalle, joista on saatu vastauksia vähintään viisi (5) kpl. Tämä raportointitapa parantaa useimmiten tulosten hyödyntämismahdollisuutta. PPT-/PDF-tulosraportit sisältävät haluttaessa myös yksikön, osaston tai vastaavan avoimet vastaukset listattuna. Raporttiin voidaan sisällyttää myös vertailulukuja organisaatiorakenteen mukaan siten, että esim. osaston tuloksia verrataan yhtä organisaatiotasoa ylöspäin yksikön tuloksiin. Lisäksi raporttiin sisältyvät tulosten tulkintaohjeet.

Tutkimukseen voidaan sisällyttää optiona validoitu kehittämisanalyysi, jolla tunnistetaan organisaation nykyiset vahvuudet ja kehittämiskohteet etätyökyselyssä mitatuista aihealueista. Kehittämisanalyysin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää niin etätyöskentelyyn liittyvissä koulutuksissa ja valmennuksissa kuin pohdiskeltaessa itsenäisesti, miten sillä tunnistettuja vahvuuksia voidaan ylläpitää ja kehittämiskohteita vahvistaa.

Soita 040 831 4198 tai lähetä sähköposti info@tutkimusvoima.fi ja pyydä lisätietoa!
 
Alta pääset tutustumaan etätyökyselyn etuihin
 

Copyright (c) Tutkimusvoima Oy 2018
All Rights Reserved. 

Tutkimusvoima Oy - Y-tunnus: 2907623-6 
 www.tutkimusvoima.fi - info@tutkimusvoima.fi
040 831 4198 - Espoo, Finland
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän