Henkilöstötutkimus

Tutkimusvoiman henkilöstötutkimuksen avulla selvitetään organisaation työilmapiiriä ja työtyytyväisyyttä sekä muita yhdessä sovittavia tutkimuksen aihepiiriin liittyviä asioita. Tutkimuksen myötä henkilöstö pääsee vaikuttamaan organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen, joka vaikuttaa positiivisesti mm. työtyytyväisyyteen. Työntekijät tuntevat, että heitä arvostetaan, kun heitä kuunnellaan. Ruohonjuuritason työntekijöiden mielipiteet eivät välttämättä aina muulla tavoin välitykään johdolle.

Tärkeää on, että tutkimuksen tuloksia tulkitaan oikein ja ne myös aiheuttavat parannuksia organisaation toiminnassa - muuten niiden merkitys muuttuu negatiiviseksi: "Taas yksi tutkimus, mikään ei kuitenkaan muutu!" Tutkimustulosten tulkinnan syventämiseksi Tutkimusvoimalla on tarjolla validoitu kehittämisanalyysi, jolla voidaan selvittää organisaation toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet, jotta kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet voidaan varmuudella kohdistaa oikein.

Henkilöstötutkimuksesi kysymykset!

Suunnittelemme henkilöstötutkimuksen yhdessä ja tarvittaessa teemme keskustelujen myötä ehdotuksen siinä käytettävästä kysymysrungosta. Pyrimme toteuttamaan tutkimuksen haluttaessa siten, että se on (ainakin osittain) vertailukelpoinen aiempien henkilöstötutkimusten kanssa. Tutkimuksella voidaan selvittää seuraavanlaisia asiakokonaisuuksia:

  • Työtyytyväisyyttä
  • Työmotivaatiota
  • Esimiestyöskentelyä ja johtajien toimintaa
  • Organisaation ilmapiiriä ja työkulttuuria
  • Sisäistä yhteistyötä organisaatiossa
  • Arvojen toteutumista ja tasa-arvoisuutta työpaikalla

Henkilöstötutkimuksen sisällön perustamme seuraaviin asioihin:

  • Asiakkaan tarpeet ja toiveet
  • Asiakkaan toimialan ja organisaation erityispiirteet
  • Viimeisin tutkimustieto henkilöstötutkimusten alueelta
  • Yli 20 vuoden kokemuksemme erilaisten henkilöstötutkimusten toteutuksesta eri toimialoille ja eri kokoisille organisaatioille

Käytännön toteutus

Tutkimus toteutetaan yleensä pääosin sähköpostikyselynä. Tarvittaessa myös muita tiedonkeruumenetelmiä kuten paperilomakkeita voidaan käyttää. Tutkimuksen toteutusta varten toimeksiantaja kerää sen kohderyhmältä tarvittavat sähköpostiosoitteet sekä mahdolliset taustatiedot, joita voidaan hyödyntää tulosten raportoinnissa (vastaajan yksikkö, osasto jne.). Sähköpostiosoitteiden ja taustatietojen keruuta varten Tutkimusvoima toimittaa mallin Excel-pohjasta, johon tiedot kerätään. Vastaajille lähetetään tutkimukseen yksi kutsuviesti ja 1–2 muistutusviestiä vastaamista varten. Tutkimukseen vastaamisen on hyvä varata aikaa noin 2 viikkoa ajankohdasta riippuen.

Tulosten raportointi ja kehittämisanalyysi Tutkimus raportoidaan kokonaistason tuloksen ohella organisaatiorakenteen mukaisesti siten, että raportit tehdään jokaiselle yksikölle, osastolle tai vastaavalle, joista on saatu vastauksia vähintään viisi (5) kpl. PPT-/PDF-tulosraportit sisältävät haluttaessa myös yksikön, osaston tai vastaavan avoimet vastaukset listattuna. Raporttiin voidaan sisällyttää myös vertailulukuja organisaatiorakenteen mukaan siten, että esim. osaston tuloksia verrataan yhtä organisaatiotasoa ylöspäin yksikön tuloksiin. Lisäksi raporttiin sisältyvät tulosten tulkintaohjeet.

Tutkimukseen voidaan sisällyttää optiona validoitu kehittämisanalyysi, jolla tunnistetaan organisaation nykyiset vahvuudet ja kehittämiskohteet henkilöstötutkimuksessa mitatuista aihealueista. Kehittämisanalyysin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää niin esim. koulutuksissa ja valmennuksissa kuin pohdiskeltaessa itsenäisesti, miten sillä tunnistettuja vahvuuksia voidaan ylläpitää ja kehittämiskohteita vahvistaa.

Tutkimuksen kustannusarvio

Kun tutkimuksesta tehdään kokonaistason tulosraportin ohella noin 30 yksikkö-/osastokohtaista tulosraporttia ja siinä on noin 35 kysymystä/väittämää, on kyselyn kustannusarvio noin 7000 Eur (alv. 0 %). Tulosraportteihin sisältyvät myös vertailutiedot edellisen vastaavan tutkimukseen tuloksiin soveltuvin osin, jos tutkimuksen aikaisempi raakadata on saatavilla soveltuvassa muodossa. Kehittämisanalyysin kustannusarvio kokonaistason tuloksista on 1000 Eur (alv. 0 %).
Copyright (c) Tutkimusvoima Oy 2018
All Rights Reserved. 

Tutkimusvoima Oy - Y-tunnus: 2907623-6 
 www.tutkimusvoima.fi - info@tutkimusvoima.fi
040 831 4198 - Espoo, Finland
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän